Učte se anglicky mluvením

V Central School of English se soustředíme na mluvenou angličtinu. Naším cílem je pomoct vám mluvit anglicky přirozeně.

Pomůžeme vám rozumět rodilým mluvčím a také, aby vám rozuměli oni.

Learn English by speaking at the Central School of English

Všechny čtyři dovednosti – čtení, psaní, poslech a mluvení –  jsou důležité, ale z vlastní zkušenosti víme, že to, co je potřeba rozvinout nejdříve je schopnost mluvit – podobně jste se naučili i váš mateřský jazyk.

Lekce všeobecné angličtiny vyučujeme metodou, která se zaměřuje na mluvenou angličtinu. Lekce probíhá tak, že učitel vysvětluje novou slovní zásobu a gramatiku, a tu si pak nechá vysvětlit vámi.

Buďte opravováni, zatímco mluvíte

Zatímco mluvíte, učitel opravuje Vaši výslovnost, gramatiku, slovní zásobu a větnou skladbu.

V našich lekcích všeobecné angličtiny je i trocha psaní a čtení, hlavní důraz je však kladen na poslech bezchybné angličtiny a na mluvený projev.

90% času lekce strávíte mluvením. Je to jednoduchá a zábavná cesta, jak se učit.

Je to také extrémně efektivní.

Tyto lekce NEJSOU konverzace. Tento kurz, je komletním kurzem, jenž zahrnuje všechnu gramatiku a slovní zásobu, kterou potřebujete. Lekce jsou strukturované, takže můžete navázat na to, co již umíte a zaroveň se přidávat nové znalosti.

Mluvte jako rodilý mluvčí

Posloucháním učitele kopírujete jeho výslovnost a neustálým opravováním si rychle vyvinete schopnost mluvit jako rodilý mluvčí. V hodinách budete nuceni mluvit stejným tempem, užívat zkrácených výrazů a idiomatických frází, které rodilí mluvčí užívají.

Metoda, kterou vyučujeme se nazývá Callanova metoda.  Více informací o Callanově metodě naleznete zde. Avšak nejlepším způsobem, jak zjistit, jak tato metoda funguje, je přijít a vyzkoušet si ji. Nabízíme zkušební lekci zdarma a tak můžete metodu vyzkoušet předtím, než se k něčemu zavážete.