Callanova metoda v Dublinu

Central School of English je jedinou školou v Dublinu, která vyučuje Callanovou metodou po celý den.

Téměř všechny všeobecné angličtiny vyučujeme Callanovou metodou.

Callanova metoda v Dublinu

Lekce jsou zaměřeny na mluvený projev a poslech. Jejich účelem je zlepšit studentovu schopnost rozumět rodilým mluvčím a mluvit s větší sebejistotou.

Callanova metoda je rychlý a efektivní systém studia angličtiny.

Díky své dlouhé historii úspěchů si Callanova metoda vydobyla pevnou pozici a je mezinárodně uznávaná. Mnohé nadnárodní společnosti jako IBM, Fiat a Olivetti využívají tuto metodu při výuce svých zaměstanců.

Jak Callanova metoda funguje?

Hlavní myšlenkou Callanovy metody je, co nejvíce zapojit studenty do procesu učení a zároveň jim pomoci, aby co možná nejlépe využili výukový čas. Metoda je založena na pečlivě strukturovaném programu instrukcí a je rozdělena do dvanácti stupňů. Výuka probíhá tak, že učitel klade studentům sérii otázek, na které pak odpovídají.

Protože si Callanova metoda klade za cíl přimět studenty mluvit, musí učitelé v hodinách udržet pozornost studentů a stimulovat jejich paměť. Metoda zajišťuje postupné rozšiřování slovní zásoby a gramatiky krok za krokem, proto studenti nejsou zbytečně zatěžováni složitými či vzácně užívanými výrazy, ale naopak se soustřeďuje na zvládnutí základů anglického jazyka.

Proč je Callanova metoda tak učinná?

Většina lidí, kteří se učí anglicky, usiluje spíše o získání praktických dovedností než o naplnění svých intelektuálních potřeb. Chtějí se naučit anglicky pro obchodní nebo profesní účely, potřebují získat dobrou znalost jazyka tak rychle, jak je to jen možné. Právě tito lidé ocení efektivnost této metody.

Studenti Callanovy metody mohou dosáhnout pokroku až čtyřikrát rychleji než studenti jiných jazykových škol.

Klíčovými faktory úspěchu této metody je systematický přístup k výuce anglického jazyka a zároveň snaha o co možná největší zapojení studentů do výuky. Studenti se nejvíce naučí mluvením a posloucháním. Svižné tempo v hodinách automaticky vtáhne studenty do anglického jazyka. Opakování posiluje paměť, zatímco časté revize probrané látky zlepšují přesnost vyjadřování.

Proč je Callanova metoda zábavná?

To, co dělá Callanovu metodu tak zábavnou, je její vysoce strukturovaný charakter. V metodě vše přichází v pravý čas, což znamená, že studenti neztrácejí čas řešením složitých otázek, na které ještě nejsou připraveni.

Studenti si oblíbili Callanovu metodu také proto, že usnadňuje jejich práci. Oproti konkurenčním metodám je výjimečná také v tom, že vyžaduje, aby se studenti aktivně podíleli na výuce. Právě díky zapojení studentů do výuky je v hodinách živo, a to je dělá zábavné.

Central School of English je akreditována Callan Method Organisation.

Sharing is caring!